ଜିରା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ

ଜିରାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ମୁହଁର ଚମକ ଆସିଥାଏ

ସମୟ ଲାଇଭ,୨୦/୧୦:  ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜିରା ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କେତେ ଉପକାରୀ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା । ଆପଣ ନିଜ ମୋଟାପଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିିତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ ଜିରାର ବ୍ୟବହାର । ପ୍ରତିଦିନ ୧୦ଗ୍ରାମ ଜିରାକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିିଇଲେ ଶରୀରରେ ପେଟାବୋଲିଜମର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଶରୀରର ମୋଟାପଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ । ଏହା ବ୍ୟତିିିତ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଜିରା ସେବନ କରିଲେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିଆ ଠିକ୍ଭାବେ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣ ନିଜ ତ୍ୱଚାର ଚମକ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦଶ ଗ୍ରାମ ଜିରାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଖାଲିପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁର ଚମକ ଆସିଥାଏ

Comments are closed.