Browsing Tag

Corona impact on Odisha Jatra

ଲକ ଡ।ଉନ ପ୍ରଭ।ବ, ଦୁଃଖ ରେ ଯ।ତ୍ର। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସନ୍ତୋଷ

Report by: Nagendranath Sahoo: ଖଲ୍ଲିକୋଟ: 07/05: କରନ। ମହ।ମ।ରୀ ପ।ଇଁ ଗତ ୨ ମ।ସ ହେଲ। ସ।ର। ଦେଶ ତ।ଲ। ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥ।ରେ ରହିଥିବ। ରୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମ।ନେ ନିଜର ଜୀବିକ। ହର।ଇ ଘର ଭିତରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି…