କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଆଚାର

ପ୍ରଣାଳୀ – ଏକ ଗିନା କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଆଚାର ମସଲା, ୨ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ।
ବିଧି – ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀକୁ ଭଲକରି ଧୋଇ ଚୋପା ଛଡାଇ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଏହାକୁ ମିଡିଅମ୍‌ ସାଇଜ୍‌ରେ କାଟନ୍ତୁ । ଏକ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଆଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ମସଲା ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ । ମସଲା ଭାଜି ହେବା ପରେ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲକରି ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ୨ ମିନିଟ୍‌ ପରେ ଆଞ୍ଚ ବନ୍ଦ କରିନିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା କଞ୍ଚା ହଳଦୀର ଆଚାର । ଆଚାର ଥଣ୍ଡା ହେବାପରେ ଗୋଟିଏ ଜାରରେ ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ସୁସ୍ୱାଦୁ ହେବା ସହ ଦେହ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ।

Comments are closed.