ପ୍ରେମିକ

ଡ଼. ଦେବୀଲାଲ ମିଶ୍ର

ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରେମିକ;
ଅନେକ ଥର ମୋ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗେ
ଅନେକ ବାର ମୋ ନୟନ କାନ୍ଦେ
କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାଳିପାରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ
ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ସ୍ୱପ୍ନ ହଜାଇବାକୁ
ଋତୁ ଆସେ ଆଉ ଋତୁ ବଦଳେ
ହସ ଓ ଲୁହର ଛାୟା କନ୍ଦଳେ
ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ମୋ ପାରଇ ହସି
ମୋ ଦୁଃଖ ଧରି ମୁଁ ହୁଅଇ ଖୁସି
ମନେ ଅସରନ୍ତି ଅକୁହା କଥା
ଦେହେ ଅଗଣିତ ଅଭିଜା ବ୍ୟଥା
କାୟା ଏକ ମୋ କାହାଣୀ ଅନେକ
ହଁ ମୁଁ ପ୍ରେମିକ…..
ସବୁକିଛି ମୁଁ ପାରଇ ଦେଖି
ପ୍ରେମ ମୋ ଅଟଇ ଦିବ୍ୟ ଆଖି
ଅନ୍ତର ମୋହର ଅତି ବିଶାଳ
ଭୁଲି ଯାଇପାରେ ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ
କିଛି ବି ନୁହେଁ ମୋ ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ
ପ୍ରେମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ପ୍ରେମ ଆରାଧ୍ୟ
ଅଛି ବହୁ ବାଟ ନଯିବି ଥକି
ଚାଲିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି
ଅଜଣାପଥର ମୁଁ ଶେଷ ପଥିକ
ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରେମିକ…

Comments are closed.