ଲେଖୁଛି ମୁଁ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଇଁ

ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ମହାରଣା

ଆମକୁ ହେଲାଣି କରୋନା ପ୍ୟାର
ତା ପ୍ରେମରେ ଆମେ ମାନିବୁନି ଜମା ହାର ।
ଖୁସିରେ ବାହରୁଛୁ କରିବାକୁ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି
କେହି ରୋକିବେନି ଆମକୁ ଆମେ ଥିବୁ ସବୁଠି ।
ଚାଲିକି ହଉ ଅବା ଗାଡ଼ିରେ
ଆମେ ବୁଲୁଥାଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ।
କରିଥାଉ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ନ ଦେଖାଇ ଅଭିମାନ ସ୍ଵଭାଵ ।
କିଏ କରେ ଚୋରୀ ପୁଣି କିଏ କରେ ଡକାୟତି
ତଥାପି ଆମେ କରି ଥାଉ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ନୀତି ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଆମେ ନୁହେଁ ଯେ ସମାନ
କାହା ଆଖିରେ ଆମେ ଅଟୁ ପୁଣି ମହାନ ।
ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଯେ ଇଚ୍ଛା ଆମର
କରି ଥାଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ।
କରୁଛୁ କରୁଥିବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ନିତି
ଭୁଲି ଆମ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଆଉ ଗାଁ ମାଟି ।
ଲେଖିଛି ମୁଁ ସବୁ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଇଁ
ତଥ୍ୟ ଆଙ୍କି ଦେଇଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ।

Comments are closed.