ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ‘ପଶ୍ଚିମୋତ୍ତନାସନ’

0

ଏହି ଆସନଟିକୁ ଦଣ୍ଡାସନରୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ଆଣ୍ଠୁ ଅଳ୍ପ ବଙ୍କା କରି ଗୋଡ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ ।

ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ପଶ୍ଚିମୋତ୍ତନାସନ

ହାତକୁ ସିଧା କରି ଆଗ ଶରୀରକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ । ଶରୀର ଉପରି ଭାଗକୁ ତଳ ଭାଗ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏହାପରେ କହୁଣୀ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ହାତରେ ବୃଢା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଧରନ୍ତୁ ।

ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ପଶ୍ଚିମୋତ୍ତନାସନ
Woman practicing yoga

ଏହାପରେ ଧୀରେଧୀରେ ନାକରେ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଯେତିକି ହେଉଛି ସେତିକି କରନ୍ତୁ । ଏଭଳି ପୋଜିସନ୍‌ରେ କିଛି ସମୟ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଧୀରେଧୀରେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ । ଏହାସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ କିମ୍ବା ପିଠାରେ ପୀଡା ଅଛି ତେବେ ଏହି ଆସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କାହାସହ ପରାମର୍ଶ ପରେ କରନ୍ତୁ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.