ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱ କପରେ ଏଥର ନୂଆ ଟିମ

ସମୟ ଲାଇଭ,୨୮/୧୦ : ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି -୨୦ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱ କପରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି ପପୁଆ ନିଉଗୀନି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ନିଉ ଗିନି ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛି। ଦୁବାଇରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା କ୍ୱାଲିଫାୟାର ମ୍ୟାଚରେ କେନିଆକୁ ୨୫ ରନରେ ହରାଇ ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି ପପୁଆ ନିଉଗିନି।

Comments are closed.