କାର୍ତ୍ତିକରେ କନ୍ଦଉଛି ପରିବା

ସମୟ ଲାଇଭ,୨୯/୧୦: ପରିବା ବଜାରରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲୁଥିବାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ରେଟ।

Comments are closed.