ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦମଦାର ବିଜୟ

ସମୟ ଲାଇଭ,୧/୧୧: ନ୍ୟୁଜଲାଣ୍ଡ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୫ ଟିକିଆ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। ନ୍ୟୁଜଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଟସ ହାରି ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୫୩ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୮.୩ ଓଭରରେ ୩ ଓି୍ୱକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ହାସଳ କରିନେଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଦମଦାର ଇନିଂଶ୍‍ ପାଇଁ ଜେମ୍ସ ଭିନ୍ସିଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଚ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।

Comments are closed.