‘ହୃଦୟ’

ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସେ
ସବୁଠୁ ମଧୁର ସେ
ପ୍ରେମର ଆଧାର ସେ
ପ୍ରକୃତିର ମହ୍ଲାର ସେ
ସେ ନଥିଲେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗେନି,
କେହି ବି ଭଲ ଲାଗନ୍ତିନି,
ଦୁନିଆଟା ନିରସ ଦିଶେ,
ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଅସାର,
ଅନାକର୍ଷକ ପାଲଟେ;
ହୃଦୟ ହିଁ ଜୀବନର ଆସ୍ଥାନ,
ପ୍ରେମର ଆବରଣ,
ଓ ସମ୍ପର୍କର କାରଣ,
ହୃଦୟ ବିନା
କରାଳ କଠୋରତା ଗ୍ରାସ କରେ ପ୍ରକୃତିକୁ,
ଚରିତ୍ର ପାଲଟେ ବିଧ୍ୱଂସକ,
ସମ୍ବେଦନା ଲୋପ ପାଏ ସମ୍ପର୍କରୁ,
ଓ ପ୍ରେମ ସାଜେ ମରୁ ମରିଚିକା
ସବୁ ବିଦଗ୍ଧ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପାଇଁ…

Comments are closed.