କାପୁରୁଷର ବର୍ବରତା,ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଶୀକାର

0

ସମୟ ଲାଇଭ,୨୯/୧୦: ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଶୀକାର। ଲକ୍ଷକରି ନିରୀହ ହରିଣକୁ ଗୁଳି ମାରୁଛି ଶିକାରୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଘଟିଛି ଜଣାପଡିନଥିଲେ ସୁଧା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କେଉଁ ଏକ ପାର୍କର ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି।

Leave A Reply

Your email address will not be published.